Najem z nowym opodatkowaniem

04-10-2017

Rząd podjął decyzję o zmianie warunków opodatkowania najmu. Ryczałt będzie uzależniony od kwoty dochodu.

Podczas ostatniego posiedzenia rządu obradujący przyjęli nowe zasady co do rozliczania dochodu pochodzącego z najmu. W myśl powziętych ustaleń podatek od najmu będzie odprowadzany za pomocą daniny zryczałtowanej tylko, gdy pozyskany w ten sposób dochód nie przekroczy 100 tys. zł w skali roku. Jak podaje Polskie Radio, zmianie ulegną zatem dotychczasowe zasady, według których osoby fizyczne czerpiące korzyści finansowe z najmu niezarejestrowanego jako działalność gospodarcza, rozliczały się (w zależności od interpretacji Urzędu Skarbowego) zgodnie z 18 i 32 proc. stawką bądź 8,5 proc. ryczałtem.

Zaproponowane przez Rząd nowe przepisy umożliwiają zastosowanie 8,5 proc. stawki ryczałtowej do rozliczenia się z najmu, ale tylko wtedy, gdy dochód z tego tytułu nie przekroczy kwoty 100 tys. zł rocznie. W przypadku, kiedy wynajmujący osiągnie wyższą wartość, odprowadzi podatek od nadwyżki, korzystając z 12,5 proc. ryczałtu. Dzięki rozwiązaniu z takich stawek będą mogły skorzystać jedynie osoby, dla których przychód z najmu jest dodatkowym dochodem.

Źródło: Polskie Radio | 2017-10-04
krn.pl